Riskanalys

Identifiering av risker och hur dom kan undvikas är grunden i allt säkerhetsarbete.

WIP Consulting har mångårig erfarenhet av säkerhetsarbete och tillsammans med kunden går vi igenom den tänkta anläggningen och försöker identifiera tänkbara risker i konstruktionsstadiet. Detta arbete underlättas mycket då vi gör en 3D-modell av hela linjen/maskinen (se 3D-design), i denna kan vi t.ex. se var det blir trångt och klämrisker kan uppstå.

Identifierade risker dokumenteras och analyseras enligt gällande regler avseende allvarlighet, sannolikhet och möjlighet att undvika.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.