Möbeltillverkning

Möbeltillverkningen konkurrerar med hela värden idag och därför är varje investering avgörande för framtiden. Den del som WIP Consulting kan hjälpa till med är kostnadseffektiva produktionslösningar där design och arbetssätt är viktiga delar, men även att dela med sig av den erfarenhet som finns för att du som kund skall kunna ta rätt beslut. Vi vet att har man inte högt uppsatta mål så når man dem inte. WIP Consulting har lång och bred erfarenhet av möbeltillverkning där planmöbeltillverkning alltid har varit i fokus. Vi har ansvarat över stora och små anläggningar som tillverkar möbler åt framförallt IKEA.

Swedwood Hultsfred

WIP Consultings första åtagande för möbeltillverkning var produktionsanläggningen Swedwood Hultsfred. Fabriken har en av världens mest automatiserade och moderna planmöbeltillverkning och tillverkar ca 3 miljoner garderober om året. Utan manuella ingrepp förädlas spånskivor till färdigförpackade garderober i en takt av 10 garderober/minut. Vi var tidigt engagerade i projektet och medverkade i utvecklingen av konstruktion och produktionslösningar. Vårt ansvar har sedan varit projektledning, montageledning, driftsättning och intrimning till utlovad kapacitet. Vi skapade utbildningsplan och utbildade produktionspersonalen för att snabbt få en stabil produktion.

 

Ecolor Rumänien

Vi jobbar idag med Ecolor i Rumänien där vi hjälper till med design, projektledning, installation och idriftsättning för en fabriksanläggning på 36 000m². Fabriken skall tillverka folierade möbler till IKEA.

 

Gyllensvaans möbler i Kättilstorp

Lastlist / plastnings central
Tillsammans med Anthon GmbH har WIP Consulting varit med och byggt upp en lastlist / plastningscentral för hela fabriken. Anläggningen består av 4 linjer som innehåller bufferthantering, kartongvikare, robotar, lastlistapplicering, pallplastmaskiner och transportbanor. WIP Consulting har ansvarat för all programmering och driftsättning.

Packanläggning
WIP Consulting har tillsammans med Gyllensvaans designat en packanläggning för krympfilmspackning. Vi har konstruerat, installerat, driftsatt och CE-märkt anläggningen. Anläggningen består av kartongresare, robotar, krympfilmsanläggning och packbanor. Packlinjen packar 20 produkter/min.

 

Melam i Åseda

Melam i Åseda är masstillverkade av lådor som levereras till IKEAs möbler. För Melam var det viktigt att få kontroll på produktionen gällande produktionsstörningar och kapacitet. Tillsammans med företaget har vi skapat och installerat uppföljningssystem för hela produktionsenheten.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.